Zij mogen ook geen ‘lammetjesaaidagen’ organiseren. Vaccinatie van schapen en geiten tegen Q-koorts verkleint de kans op besmetting. Als een dier toch besmet is, zorgt vaccinatie ervoor dat de dieren minder Q-koortsbacteriën verspreiden.

De NVWA voerde afgelopen jaar bij 112 bedrijven inspecties uit om te controleren of dieren op tijd waren gevaccineerd. Bij elf van deze houders van schapen en geiten bleek dit niet het geval. Nog eens 31 publieksbedrijven hadden de vaccinatie niet of te laat geregistreerd.