Ze verwacht overigens niet dat de missers gevolgen zullen hebben voor de gekozen vliegroutes en voor de opening van de luchthaven in 2019.

Invoergegevens van de stuwkracht van bepaalde landende vliegtuigen en het hoogteprofiel van landende vliegtuigen zijn voor de geluidsberekening van het MER uit 2013 te laag verondersteld, aldus Dijksma. De gegevens zijn aangeleverd door het Nationaal Luchtvaart- en Ruimtevaartcentrum (NLR).

Nieuwe geluidsberekening

De bewindsvrouw laat de gegevens herstellen. In november moet er duidelijkheid zijn over de nieuwe geluidsberekening. Eerste onderzoek wijst uit dat de gevolgen ”zeer beperkt” zijn. Dijksma verwacht niet dat er een nieuw milieueffectrapport moet komen.

Lelystad moet vakantievluchten van Schiphol gaan overnemen. Er zijn veel zorgen bij burgers in het oosten en noorden over geluidsoverlast door de uitbreiding van de luchthaven. De verkeerde aannames kwamen aan het licht na vragen van de actiegroep HoogOverijssel.

Luchthaven Maastricht

Ook voor luchthaven Maastricht laat de staatssecretaris een extra controle op de berekeningen uitvoeren. ”Bij Maastricht is naar het zich laat aanzien ook gerekend met de profielen waarin onvolkomenheden zijn geconstateerd.” Eind deze maand hoort de Kamer wat de gevolgen hiervan zijn.