De klus begint komend voorjaar en gaat zo’n zes maanden duren. Het gaat om een verdieping van anderhalve meter over een lengte van 25 kilometer tussen Hoek van Holland en de Beneluxtunnel. Hoeveel dat naar verwachting gaat kosten, is niet bekendgemaakt.

Grotere schepen

De verdieping is nodig, omdat met name zeeschepen die olieproducten en droge bulk vervoeren, steeds groter worden. Als de werkzaamheden zijn voltooid, kunnen schepen met een diepgang tot vijftien meter onder normale omstandigheden de haven binnenvaren.

Verzilting

Met de betrokken waterschappen zijn afspraken gemaakt over compensatie voor eventuele verzilting. Verzilting zou kunnen optreden doordat het zoute water van de Noordzee verder landinwaarts kan doordringen.