Ook de verantwoordelijkheid voor de beleidsterreinen ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening en het Kadaster gaan van het ministerie van Infrastructuur & Milieu naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit maakte minister-president Rutte  bekend na afloop van de oprichtingsvergadering van het nieuwe kabinet. 

Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.  Het onderdeel klimaat- en energiebeleid gaat naar de minister van Economische Zaken & Klimaat. Het natuurbeleid wordt ondergebracht bij Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.