Het kabinet laat Schiphol na volgend jaar stapsgewijs groeien, maar verbindt daar wel strenge voorwaarden aan. Uithoorn, in de buurt van de luchthaven, stelt dat de huidige afspraken over hinderbeperking nu al niet goed worden nagekomen.

“De hinderbeperking die eerder was afgesproken bij een groei naar 500.000 vluchten is nog niet gerealiseerd. Het is goed dat de minister dat in haar persconferentie erkende. Dat betekent dat er nog een ‘schuld’ ingelost moet worden”, schrijft de gemeente. Uithoorn kan zich niet goed voorstellen dat minder hinder en minder gevolgen voor de leefomgeving gepaard kunnen gaan met groei.

De gemeente wil, als directe buren van Schiphol, nadrukkelijk betrokken worden bij nieuwe maatregelen. Komend najaar kunnen inwoners en ondernemers hun mening geven.