Tycho Lam houdt zich bezig met de publiek- en privaatrechtelijke aspecten van gebiedsontwikkelingen en is advocaat bij Hekkelman Advocaten N.V. te Nijmegen. Tycho is nauw betrokken bij onderhandelingen over gebiedsontwikkelingsovereenkomsten, stelt deze op en procedeert over geschillen die in dat kader ontstaan. 

Deze cursus is praktijkgericht en de inbreng van de deelnemers is een essentieel onderdeel van het leerprogramma waarbij bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen veelvuldig aan bod komen. De eendaagse cursus is inclusief catering en documentatiemateriaal en zal plaatsvinden in Utrecht op 17 november en op 28 november.

In samenwerking met Schulinck heeft Tycho Lam een unieke cursus samengesteld op basis van zijn praktijkervaring. Zijn bevindingen zijn interessant voor afdelingshoofden, overheidsjuristen, beleidsmedewerkers, (juridische) Projectleiders Omgevingswet en overige geinteresseerden binnen het omgevingsrecht. Wanneer u zich inschrijft voor deze cursus bieden wij u de gelegenheid specifieke casuïstiek uit uw eigen gemeente praktijk voor te leggen. 

Meer informatie over de cursus