Met een zogenoemde trekvogelradar wil de provincie Groningen het aantal vogelslachtoffers laten dalen.

Informatie verzamelen

De rader geeft informatie over hoe snel en hoog de vogels vliegen, hoe ze zich gedragen en welke route ze afleggen. Met deze informatie wordt voorspeld wanneer de volgens aankomen. De UvA heeft een voorspelmodel ontwikkeld, vergelijkbaar met de buienradar voor regen. Daarmee moet vogeltrek twee dagen vooraf te voorspellen zijn. En kan hiermee rekening worden gehouden door bijvoorbeeld de windmolens stil te leggen. 

De radar wordt dit najaar getest. Het is de bedoeling de radar halverwege 2020 te gaan gebruiken.