Door het gebruk van de hele baan kunnen zwaardere vrachtvliegtuigen naar China en Amerika mogelijk worden gemaakt, wat weer zorgt voor economische groei. Wel moet er aandacht zijn voor de zorgen van omwonenden en moeten er inspraakmogelijkheden zijn. 

Gedoogsituatie

Het is voorlopig een gedoogsituatie. Binnen een jaar moet een nieuwe vergunning rond zijn. De Partij voor de Dieren stelde dat de wet gedogen in dit soort situaties verbiedt. Maar volgens de minister is de belangenafweging al in het verleden gemaakt en wordt nu alleen maar gebruik gemaakt van een bestaande vergunning.