Het gaat om bedrijven die vallen onder de werking van het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo). 

Milieuvergunningen

De staatssecretaris heeft geconstateerd dat het ingrijpen voor lokale bestuurders onnodig ingewikkeld is. Daarom komt er nu een overzicht dat laat zien welke gevaarlijke stoffen voor kunnen komen bij bepaalde bedrijfstakken. Op deze manier is er beter inzicht voor lokale bestuurders over hoe er moet worden omgegaan met milieuvergunningen.

Kennisnetwerk

Daarnaast heeft de staatssecretaris het RIVM gevraagd om met een zogenaamd kennisnetwerk op te zetten zodat er meer afstemming in de omgang met zorgwekkende stoffen komt. Ook is er op deze manier een mogelijkheid om van elkaar te leren. Dit netwerk moet vanaf komende zomer actief zijn.