De sanering zal plaatsvinden op het terrein rondom de voormalige gasfabriek Keilehaven ten noorden van de Maas tussen Delfshaven en Schiedam.  

Vervuilde grond

De grond en het grondwater op dit terrein  zijn door de jaren erg vervuild. Bij de gasproductie ontstonden afvalstoffen, zoals teer, die in de putten in de grond werden weggewerkt. Ook door de sloop van de gasfabriek in 1968 is de grond erg verontreinigd. Zodra de sanering is afgerond is het de bedoeling dat er wordt gestart met de bouw van huizen en kantoren. 

Kosten

De kosten van de bodemsanering wroden geschat op ongeveer 50 miljoen euro. Deze kosten komen voor een groot deel voor rekening van het Rijk.