Volgens de onderzoekers zit in bijna de helft van alle landbouwgrond in Europa hoge gehalten van het omstreden middel. ,,Ook in Nederland leidt deze vervuiling van bodem en water tot gevaren voor mens en milieu”, aldus Greenpeace.

Minister volgt Europese Commissie

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) wil de onkruidverdelger glyfosaat, beter bekend als Roundup, langer toestaan in Nederland, liet hij vorige maand weten. Daarmee steunt hij een voorstel van de Europese Commissie om het middel nog eens tien jaar toe te laten. Volgens Kamp zijn Europese toezichthouders tot de conclusie gekomen dat glyfosaat veilig gebruikt kan worden. Er is volgens hen geen bewijs dat het bestrijdingsmiddel kankerverwekkend is, zoals criticasters beweren.

Kabinetsstandpunt onhoudbaar

Volgens foodwatch is het kabinetsstandpunt onhoudbaar. ,,Deze nieuwe wetenschappelijke studie is meer dan voldoende om de conclusie te trekken dat een hernieuwde toelating onverstandig is. Het is de verantwoordelijkheid van de Tweede Kamer om mensen te beschermen tegen nog meer blootstelling aan dit omstreden bestrijdingsmiddel.”