Staatsbosbeheer gaat daarom tot 1 april ook in de weekeinden schieten. Ook wordt geprobeerd om twee keer per dag te jagen op de herten. De verwachting is dat het afschot makkelijker wordt nu de winter vordert, aldus Staatsbosbeheer.

Staatsbosbeheer moet in opdracht van de provincie Flevoland ruim 1800 edelherten afschieten in het vogelreservaat. De dienst heeft daarvoor tot eind van dit jaar een vergunning. In het broedseizoen van de vogels, dat op 1 april start, wordt niet geschoten en ook niet tijdens de bronst van de herten, die in het najaar begint.