Het water staat nog steeds te laag door de droogte in de zomer. Pas als er genoeg water is, wordt het verbod opgeheven, maar waterschap De Dommel weet nog niet wanneer dat is.

Het oppompverbod gold eigenlijk tussen 1 april en 1 oktober. Dat is het droogteseizoen. Maar het wordt nu verlengd vanwege ,,de blijvend lage waterstanden”. Het slootwater mag wel worden gebruikt om vee te drinken te geven en om branden te blussen.

In het gebied van waterschap De Dommel liggen steden als Tilburg en Eindhoven.