Het gaat om gevallen waarbijde waterafvoer niet optimaal was en het waterschap hier iets aan had kunnen doen. Het Brabantse waterschap De Dommel kreeg in totaal 323 claims binnen. 

Miljoenenschade

Vorig jaar mei en juni veroorzaakten hevige regen- en hagelbuien veel overlast in de provincies Noord-Brabant en Limburg. Door deze grote hoeveelheden aan water konden sSloten, beken en rioleringen dit niet aan en overstroomden. Boeren bleven achter met een miljoenenschade, soms met een faillissement tot gevolg. 

Waterschap De Dommel erkent dat in enkele gevallen het waterschap iets te verwijten valt. Ook investeert het waterschap de komende tijd 10 tot 15 miljoen euro extra om problemen in de toekomst voor te zijn.