Daarmee groeit de Nederlandse zonne-energiesector twee keer harder dan het wereldwijd gemiddelde.

Ongeveer 5.000 containers met zonnepanelen zijn in één jaar geïnstalleerd. Het merendeel daarvan wordt gebruikt voor zakelijke toepassingen, zoals op bedrijfsdaken en in zonneparken. 

Netproblemen

De snelle groei van het aantal grote zonneparken leidt in sommige gebieden tot netproblemen. (Zie ook ons eerdere nieuwsbericht Energie uit zonnepanelen verstopt stroomnet).

“Voor de netbeheerders is zonne-energie ongrijpbaar”, aldus Rolf Heynen, directeur van Dutch New Energy Research. “Een windpark wordt tot tien jaar vooruit gepland, terwijl een zonnepark binnen een jaar gerealiseerd kan worden. Daar komt bij dat ook de netbeheerders, net als de installatiesector, met personeelstekort te kampen hebben.”  De snelle groei van zonne-energie, een essentieel onderdeel van het klimaatakkoord, kan daardoor in gevaar komen.  Uit een rondgang in de sector door Dutch New Energy Research blijkt dat sommige ontwikkelaars de netbeheerders verwijten hun afspraken niet na te komen, met hoge kosten als gevolg. Maar zij durven lang niet altijd hiertegen in beroep te gaan, omdat ze bang zijn bij het volgende project onderaan de stapel te belanden. 

“De Nederlandse zonne-energiemarkt groeit hard, maar loopt internationaal gezien enorm achter. De problemen waar we nu tegenaan lopen, speelden tien jaar geleden al in Duitsland, daar moeten we van leren. Vanwege de oplopende spanningen, nemen we het initiatief tot een gesprek tussen de netbeheerders en de zonne-energiesector op 30 januari”, aldus Heynen.