De oproep komt een dag na goedkeuring van het aangepaste milieueffectrapport (commissie mer) van Lelystad, dat de gevolgen van de plannen voor het milieu in kaart brengt. Met zo’n rapport kunnen overheden een weloverwogen beslissing nemen om de uitbreiding wel, niet of in gewijzigde vorm door te laten gaan.

Maar volgens de coalitie wordt slechts een ,,heel klein stukje” van de gevolgen voor het milieu meegenomen. ,,De rekenaars kijken met name naar geluidsoverlast. De totale klimaat- en gezondheidsschade van de luchtvaartemissies worden niet berekend en kunnen daardoor niet goed worden meegewogen in de beslissing over uitbreiding van de luchtvaart.”

Volgens de coalitie blijft zo’n 90 procent van de uitstoot van broeikasgassen buiten de berekening. ,,De mer berekent alleen de CO2-uitstoot die wordt veroorzaakt op de luchthaven en bij starten en landen. De uitstoot tijdens de rest van de vlucht wordt niet meegerekend, terwijl die juist de meeste klimaatschade veroorzaakt”, aldus milieuorganisaties en wetenschappers.

Ook de concentraties ‘ultrafijnstof’, deeltjes die zeer schadelijk zijn voor de longen, bloed, hersenen en het hart, worden niet meegenomen in het milieueffectrapport.