“Voor mensen met een kwetsbare gezondheid kan dit tot problemen leiden. Ook mensen in goede gezondheid kunnen met deze temperaturen klachten krijgen”, aldus het RIVM.

Het hitteplan is een waarschuwing voor hitte en de risico’s die dit met zich mee kan brengen. En een oproep om extra op elkaar te letten.