Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft daarom het advies afgegeven om, in afwachting van nader onderzoek, maatregelen te nemen.

De belangrijkste maatregel is ervoor zorgen dat open waterbassins met beluchting afgedekt zijn, zodat legionella niet naar de omgeving wordt verspreid. In het water dat uit de zuivering komt, kunnen nog legionellabacteriën zitten. Daarom is het belangrijk om gezuiverd afvalwater niet te gebruiken voor werkzaamheden of processen waarbij dat water verneveld wordt, bijvoorbeeld bij schoonmaakwerkzaamheden bij bedrijven.

In totaal zijn 709 installaties in kaart gebracht, waarvan 382 industriële afvalwaterzuiveringen en 327 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het RIVM heeft een literatuurstudie gedaan en op basis daarvan is bepaald wanneer groei van legionella in de installatie en verspreiding naar de omgeving het meest aannemelijk is.