Het dier zou bij de eeuwenoude traditie angst en stress ondervinden.

Kallemooi is een feest dat met Pinksteren op het Waddeneiland wordt gevierd. De haan wordt, als symbool van vruchtbaarheid, in een mand gezet die hoog in een mast van achttien meter hangt. Daar blijft het dier drie dagen zitten, alleen en met uitsluitend nat brood. De viering staat de laatste jaren ter discussie. De gemeente Schiermonnikoog heeft voor de komende viering een vergunning afgegeven. Comité Dierennoodhulp wil dat dit wordt teruggedraaid.

De organisatie van de viering zegt met de jaren al de nodige maatregelen te hebben genomen. Zo hangt er nu een camera in de mand waarmee een dierenarts de haan in de gaten kan houden. Volgens de gemeente wordt de wet ook niet overtreden. De rechter doet binnen zes weken uitspraak.