Vijf natuurverenigingen proberen dit via de rechter in kort geding te voorkomen.

Twee weken geleden besloot de rechter tijdens de zitting dat in ieder geval tot haar uitspraak niet geschoten mag worden. Bijna 60 procent van de edelherten stierf afgelopen winter de hongerdood in natuurgebied Oostvaardersplassen. Dit leidde tot veel verontwaardiging.

De provincie wil nu ingrijpen. Volgens de laatste cijfers moet Staatsbosbeheer de komende winter 1830 edelherten schieten om op de gewenste stand van maximaal 490 dieren te komen.

Alternatieven

De bezwaarmakers menen dat de provincie eerst alternatieven moet onderzoeken. Volgens de Dierenbescherming is het afschieten een ‘laatste redmiddel’. De provincie onderzoekt al twee jaar nieuwe beheersmaatregelen. De herten moeten nu worden afgeschoten om opnieuw een winter vol dode dieren te voorkomen.