De veehouderijen hadden in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) een natuurvergunning gekregen op grond van de Wet natuurbescherming.

De Raad van State verwees deze PAS-aanpak eind mei naar de prullenbak. Volgens de Raad van State geeft deze stikstofaanpak de natuur onvoldoende bescherming. In het verlengde daarvan haalde de rechtbank Limburg maandag een streep door de 38 vergunningen voor de veehouders.

Met name milieuorganisaties waren tegen de 38 vergunningen in beroep gegaan. Die wilden dat de verleende natuurvergunningen werden ingetrokken. De rechtbank heeft de beroepen gegrond verklaard.

De provincie Limburg is nu aan zet. Die moet gaan bekijken of de vergunningen ook zonder PAS alsnog kunnen worden verleend.