Vanaf 1 januari mogen plastics alleen nog ,,sporadisch’’ aanwezig zijn in grond- en baggerspecie, die onder meer wordt gebruikt voor de aanleg van dijken en wegen en het minder diep maken van plassen. In Nederland wordt jaarlijks ruim 40 miljoen kubieke meter van dergelijke grond verwerkt.

Een nieuwe aanpak moet daarnaast plastic in rivieren, dat uiteindelijk in de zee terechtkomt, tegengaan. Daarvoor wordt 5 miljoen euro uitgetrokken. Er moet onder meer in kaart worden gebracht wat de ,,hotspots’’ zijn waar het plastic de rivieren in stroomt. Als dat duidelijk is, komt er geld voor projecten die deze afvalstromen stoppen.

,,Plastic hoort niet thuis in het water of het milieu. Het doet er honderden jaren over om te vergaan, dus dit probleem lost niet vanzelf op’’, aldus staatssecretaris Stientje van Veldhoven.