De aansluiting op de A9 bij Heiloo, strandbebouwing bij Petten, een sportpark in Zaandijk en een bedrijventerrein in Aalten kunnen niet doorgaan. Dat geldt ook voor een sportcomplex in Egmond aan den Hoef en de herontwikkeling van het Watertorengebied in Egmond aan Zee. Dat blijkt uit uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (11 september 2019). Aanleiding voor de uitspraken is dat in de besluiten voor de ontwikkelingen gebruik is gemaakt van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Maar het PAS kan niet langer als toestemmingsbasis worden gebruikt om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken, omdat het niet voldoet aan Europese regels. 

Zes verschillende projecten

Het gaat om verschillende bestemmingsplannen en een natuurvergunning waarbij bezwaarmakers de gevolgen van de stikstofneerslag voor natuurgebieden in de omgeving aan de orde hebben gesteld.

Aansluiting snelweg A9

Allereerst gaat het om een nieuwe aansluiting op de snelweg A9, ten zuiden van Heiloo. Zowel de gemeente Heiloo als de gemeente Castricum stelden daarvoor een bestemmingsplan vast. Die moesten een aansluiting op de A9 bij Heiloo mogelijk maken, om zo de bereikbaarheid van en doorstroming naar de omliggende dorpen te verbeteren. Beide bestemmingsplannen redden het niet vanwege de problemen met het PAS.

Strandbebouwing Petten

In de gemeente Schagen ontvalt als gevolg van twee uitspraken van vandaag de basis aan de bouw van 80 strandhuisjes, twee strandpaviljoens en vijf beachhouses, met parkeervoorzieningen en ontsluitingsweg op het strand bij Petten. De gemeente had daarvoor het bestemmingsplan ‘Kustzone Petten’ vastgesteld en de provincie Noord-Holland had daarvoor een natuurvergunning verleend. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft delen van het bestemmingsplan over de strandbebouwing en de verkeer- en parkeervoorzieningen en de hele natuurvergunning vernietigd. De kustversterking bij Petten waar het bestemmingsplan in voorziet, kan dus wel doorgaan.

Sportpark Zaandijk

Ook de ontwikkeling van een sportpark aan de Fortuinweg in Zaandijk kan geen doorgang vinden vanwege de PAS-problematiek. Het bestemmingsplan ‘Sportpark Het Fortuin’ van de gemeente Zaanstad maakte drie hockeyvelden, een clubgebouw en parkeerplaatsen mogelijk. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft het hele bestemmingsplan vernietigd.

Bedrijventerrein Aalten

Ook het overgrote deel van het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Westrand Aalten’ van die gelijknamige gemeente redt het niet. Het bestemmingsplan maakte een nieuw bedrijventerrein van vijf hectare mogelijk, aansluitend op het bestaande bedrijventerrein ’t Broek. Een afvalverwerker zou dan verhuizen van ’t Broek naar het nieuwe bedrijventerrein. De uitbreiding met vijf hectare kan vanwege de link met het PAS niet doorgaan.

Sportcomplex Egmond aan den Hoef

Daarnaast heeft de PAS-uitspraak gevolgen voor een nieuw voetbalcomplex met vijf velden in Egmond aan den Hoef. De gemeente Bergen stelde daarvoor het bestemmingsplan ‘Voetbalcomplex Egmond aan den Hoef en vrijkomende locaties’ vast. Het hele bestemmingsplan is vernietigd.

Watertorengebied Egmond aan Zee

Ten slotte wordt ook het bestemmingsplan ‘Watertorengebied’ van de gemeente Bergen door de PAS-problematiek geraakt. Dat bestemmingsplan voorzag in de herontwikkeling van het Watertorengebied in het noorden van Egmond aan Zee. De huidige sporthal zou worden gesloopt en hiervoor in de plaats zou een nieuwe sporthal met daaronder een parkeergarage komen. Ook maakte het bestemmingsplan 34 nieuwe woningen in het gebied mogelijk. Het hele bestemmingsplan is vernietigd.