De organisaties missen een duidelijke en tijdige planning van de werkzaamheden. Dat kan overlast geven voor weggebruikers doordat snelwegen onverwacht dicht moeten.

“De overlast en kosten door een onverwachte afsluiting van bijvoorbeeld de Moerdijkbrug, Ketelbrug en Haringvlietbrug zijn enorm. De doorstroming naar het achterland wordt ernstig belemmerd en steden raken onbereikbaar. Filerecords liggen op de loer”, is de boodschap.

De organisaties willen met minister Cora van Nieuwenhuizen (Verkeer) praten over een “realistische planning”, om de overlast en kosten voor weggebruikers zo klein mogelijk te houden. “De komende verkeersluwe periodes worden onvoldoende benut om uitgesteld onderhoud aan bruggen, sluizen en tunnels aan te pakken om schade en overlast voor weggebruikers tot een minimum te beperken”, stellen ze in dat verband vast.