Donderdag namen milieubewegingen, vakbond FNV en een organisatie voor duurzaam ondernemen afstand van het akkoord, en Nijpels noemde dat heel jammer. Zij vinden de voorstellen niet ver genoeg gaan.

Het is de bedoeling dat door het akkoord de uitstoot van broeikasgassen in 2030 minimaal 49 procent minder wordt ten opzichte van 1990.

De plannen worden aangeboden aan het kabinet. Minister Eric Wiebes (Klimaat) neemt het in ontvangst. Hij zei in reactie op de critici dat niet iedereen aan tafel ,,het met elk punt eens kan zijn.” De plannen moeten nog worden doorgerekend door het Centraal Planbureau (CPB). De uitkomst daarvan wordt mogelijk eind februari verwacht.

Wiebes benadrukte al wel dat het kabinet gebonden is aan het eindresultaat, die reductie van de CO2-uitstoot met 49 procent in 2030.