GenX

Uit recent onderzoek van het RIVM is gekomen dat GenX-stoffen vrijwel niet afbreken in het water en daarnaast erg goed oplosbaar en dus mobiel zijn. De stoffen kunnen zich dus goed verspreiden in het milieu.  

Onderzoeken

De PvdD stelt dat er veel onderzoeken nodig zijn om de verspreiding van GenX-stoffen in de omgeving vast te stellen, zoals

  • bodemonderzoek, 
  • blootstellingsonderzoek, 
  • brononderzoek, 
  • en transportonderzoek. 

Vervuiler betaald?

De motie draagt het kabinet op te onderzoeken of en hoe deze kosten verhaald kunnen worden op de vervuilende bedrijven. Dat kan consequenties hebben voor een bedrijf als Chemours. Dit chemiebedrijf is in opspraak gekomen door het lozen van gevaarlijke stoffen (zie ook ons eerdere nieuwsbericht: Giftige stof in drinkwater). Om de gevolgen van deze lozingen in beeld te krijgen heeft de gemeente Dordrecht al 700 duizend euro uitgegeven. Ook de gemeente Sliedrecht gaf al tienduizenden euro’s uit aan onderzoeken uit. De PvdD vraag zich af wie deze onderzoeken betaald. En is van mening dat de vervuiler dit dient te betalen.