Ook herhaalt de GGD een enquête over de overlast die bewoners in de regio ervaren van de snelgroeiende regionale luchthaven.

Advies maximaal draagvlak

Oud-staatssecretaris Pieter van Geel heeft dat donderdagavond gemeld op een bijeenkomst met bewoners en belangengroepen. Van Geel werkt de komende maanden in overleg met de betrokkenen aan een advies over de toekomst van Eindhoven Airport op de korte termijn (2023) en lange termijn (2030). Zijn doel is een advies met maximaal draagvlak.

Het NLR gaat onder andere kijken naar schonere vliegtuigen, elektrisch taxiën, woningisolatie, vliegroutes en alternatieve brandstoffen en de effecten op het lawaai en de uitstoot van bijvoorbeeld CO2 en fijnstof. Ook de kosten worden berekend.

Eindhoven Airport zit tegen de grenzen van de groei aan. In 2020 bereikt het vliegveld het maximaal toegestane aantal vluchten (43.000 per jaar).

Toekomst Eindhoven Airport

Voor het eind van 2019 moet een beslissing worden genomen over de toekomst van de grootste regionale luchthaven van Nederland. Tot voor kort lagen vier scenario’s op tafel: geen groei, of een uitbreiding van het aantal vluchten per jaar tot respectievelijk 55.000, 73.000 of 100.000 in 2030. Van Geel onthulde donderdag dat daar op verzoek van de tegenstanders van groei ook een krimpscenario aan is toegevoegd (30.000 vluchten per jaar).

Van Geel benadrukte donderdagavond het belang dat de regio het eens wordt over het toekomstperspectief voor Eindhoven Airport. Er is tot dusver veel onderling wantrouwen, erkende hij. Van Geel waarschuwde dat de regio speelbal wordt van de Haagse politiek als er geen overeenstemming kan worden bereikt. Schiphol is de grootste aandeelhouder van Eindhoven Airport en de vrees bestaat dat vluchten naar het zuiden worden verplaatst.

Op 1 april 2019 wil Van Geel zijn advies aanbieden aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur).