Volgens het Openbaar Ministerie zijn afvalstoffen omgekat naar mest. Ook zijn valse transportdocumenten gebruikt. Volgens het OM hebben de verdachte bedrijven er meer dan 1 miljoen euro mee verdiend.

Een van de bestuurders van de bedrijven die donderdag zijn doorzocht, is al verdachte in een ander fraudeonderzoek waarbij subsidie zou zijn aangevraagd voor een mestverwerker die er nooit is gekomen.

Lozing in Maas

Er loopt ook een onderzoek van het Waterschap Limburg in deze zaak. Eind september zou 25 ton vloeibaar stikstof uit een lekkende silo in het riool gelopen zijn. Ook kwam zo’n 400 ton terecht in de Maas.

Biovergistingsinstallatie

In een biovergistingsinstallatie kan dierlijke mest worden afgebroken. Bij dat proces komen (bio)gassen vrij waarmee duurzame energie kan worden opgewekt. Als het proces volgens de regels gaat, kan de reststof die overblijft als mest worden gebruikt in de land- en tuinbouw.