Gewasbestrijdingsmiddelen zijn slecht voor mens, dieren en milieu. Volgens Van Veldhoven maken al veel sportvelden geen gebruik meer van chemische bestrijdingsmiddelen om onkruid te verdelgen. Maar er zijn nog uitzonderingen nodig bijvoorbeeld als het gaat om de bestrijding van weegbree of schimmels op voetbalvelden.

Voor dit soort gevallen is vanaf 2020 nog maximaal twee jaar een uitzondering mogelijk. Dan moeten de beheerders van sportvelden wel met een plan komen hoe het gebruik van het gif wordt gereduceerd en uitgefaseerd. Ook zal een onafhankelijke toets onderdeel worden van de maatregel.

In september stuurt Van Veldhoven een brief naar de Tweede Kamer waarin ze meer duidelijkheid geeft over de regeling.