Directeur Marc van den Tweel is het daarmee eens. “Om de klimaatdoelstellingen te halen, is in Nederland meer bos nodig.” Bij het realiseren van nieuwe bossen buiten bestaande natuurgebieden, zoekt hij steun bij het bedrijfsleven en de overheid. Van den Tweel geeft aan dat Natuurmonumenten in de toekomst alleen nog meewerkt aan boskap die nodig is om bedreigde planten en dieren te behouden, als iedere gekapte boom wordt gecompenseerd.

Verder wordt gekeken of er bij een project op de Sallandse Heuvelrug toch minder dan de geplande 30 hectare bos kan worden gekapt. Ook bij deze operatie moeten bomen wijken om heidegebieden en akkers met elkaar te verbinden. Daardoor kunnen kuikens die geboren worden op de hei voedsel vinden in de dan aangrenzende akkers. “In het licht van de discussie over boskap en het tegengaan van klimaatverandering vinden we het belangrijk om opnieuw te bekijken of de doelen ook met minder boskap kunnen worden behaald”, aldus Van den Tweel.

Natuurmonumenten wil het hout dat vrijkomt zo duurzaam mogelijk inzetten. Daarom stopt de organisatie nog dit jaar met de verkoop van hout voor de open haard aan particulieren en wordt een alternatief gezocht voor het hout dat nu naar biomassacentrales gaat.