Naar verwachting stemmen alle schappen de komende weken in met deze nieuwe strategie, zegt Jelmer Krom van Waterschap Rivierenland.

De muskusrat hoort van oorsprong niet in Nederland thuis en ondermijnt dijken door gangen en holen te graven. Ook verdringt het dier inheemse soorten. Wetenschappers en de Zoogdiervereniging, die voor de Unie van Waterschappen onderzoek deden naar het uitbannen van de muskusrat, hebben daarom geadviseerd om de rat het land uit te jagen. Dat kan door bij de grens voor een bepaalde periode extra veel rattenvangers in te zetten.

Waterschap Rivierenland krijgt veel werk met het nieuwe beleid. In het werkgebied van dit schap stromen alle grote Nederlandse rivieren, de belangrijkste toegangspoorten voor de ratten uit het buitenland. Bovendien is het muskusrattenbeheer van vier schappen ondergebracht bij Rivierenland. “Wij bestrijden van de Maasvlakte tot aan Lobith”, aldus Krom.

De Amerikaanse muskusrat is rond 1900 in Europa geïntroduceerd. Al snel waren er miljoenen ratten. In de jaren veertig van de vorige eeuw dook het dier in Nederland op. Door intensieve bestrijding is het aantal muskusratten in de afgelopen decennia al behoorlijk afgenomen. Vorig jaar werden ruim 50.000 ratten gevangen. Het is de bedoeling dat er over vijftien jaar nog hooguit vijfhonderd muskusratten per jaar in Nederland in vallen terechtkomen.