Tijdens een debat in de Tweede Kamer benadrukte ze dat het proces ,,zorgvuldig en transparant” moet verlopen, op basis van de juiste gegevens. Ze zei begrip te hebben voor de zorgen in de regio over de routes, zeker omdat nog niet duidelijk is hoe die er precies uit gaan zien. Het is de bedoeling dat Lelystad vanaf 1 april 2019 vluchten van het drukke Schiphol gaat overnemen.

Burgerparticipatie

Door de ervaringen met Lelystad wil de minister bewoners voortaan meer betrekken bij nieuwe plannen voor de luchtvaart in Nederland. Vanaf het begin wil ze samen met bewoners ,,een plan maken voor de toekomst”, zo zei ze. De uitnodiging geldt ook voor andere overheidsinstanties en deskundigen. Volgens haar is daar een ,,brede behoefte” aan.