De bedoeling is om de barrières voor grensoverschrijdend vervoer zoveel mogelijkweg te nemenen ontwikkeling van de volgende gebieden te versterken:

  • logistiek
  • arbeidsmobiliteit
  • toerisme
De Nederlandse en Duitse partners zetten de komende jaren onder andere in op het vereenvoudigen en versnellen van regionale grensoverschrijdende snelfietsroutes en bus- en spoorverbindingen en internationale treinverbinding, zoals tussen Amsterdam-Frankfurt en Amsterdam-Berlijn. Daarnaast willen de partners met Europese subsidies de voorzieningen voor de binnenscheepvaart en het vrachtverkeer over de weg verbeteren.

Auto- en vrachtverkeer

Het meest gebruikte vervoersmiddel tussen Nederland en Duitsland is nog steeds het auto- en vrachtverkeer. Aan beide zijden van de grens vinden pilots plaats met verschillende vormen van vervoer en duurzaamheid. 

Er wordt informatie en kennis uitgewisseld over:

  • slim gebruik van informatie over wegwerkzaamheden en verkeersgegeven 
  • nieuwe mobiliteitsoplossingen, zoals Mobility as a Service (MaaS). 
  • ook onderzoeken ze gezamenlijk alternatieve brandstoffen voor alle verkeersmodaliteiten.

Station Zwolle 

De ontwikkelingen rond het tweede spoorknooppunt van Nederland, de Spoorzone Zwolle, vormden een mooi voorbeeld voor de afspraken tussen de Nederlandse en Duitse partners. Het gebied rond het station Zwolle wordt ook aangepakt, zodat er een betere verbinding met de stad ontstaat en het een aantrekkelijke ontmoetingsplek is voor inwoners, bezoekers en ondernemers. Het gebied wordt klimaatadaptief ingericht om overlast bij extreme regenval en hitte te voorkomen en voorziet straks in de eigen energiebehoefte.