Overleg van 10 jaar

Het college had in eerste instantie aangegeven akkoord te gaan met de plannen van de veehouder. Maar nu de provincie Noord-Brabant met strengere regels is gekomen om het mestprobleem in Brabant aan te pakken voldoet de megastal niet aan de duurzaamheidseisen. 

De veehouder is teleurgesteld aangezien hij door de gemeente destijds is benaderd om de megastal te bouwen. Hij heeft zijn bedrijf dicht bij de bebouwde kom beëindigd en zou in ruil daarvoor verhuizen naar een nieuwe locatie.  Hij heeft 5 hectare grond gekocht in overleg met de gemeente.

Kosten

De veehouder wilt naar de rechter stappen als de gemeente geen vergunning geeft voor de megastal. Omdat hij zijn bedrijf is kwijt geraakt en veel kosten heeft gemaakt, vanwege de sloop en de aankoop van de grond.