De conclusie is gebaseerd op onderzoek in de afgelopen dertig jaar, waarin vrijwilligers en de overheid in heel Nederland planten en dieren in kaart brachten. Door de “tientallen miljoenen waarnemingen” is een goed beeld ontstaan van de meest soortenrijke gebieden, zeggen de organisaties.

In totaal zijn 200 gebieden aangemerkt als ‘hotspot’. Bijna alle duingebieden en natuurgebieden in Zuid-Limburg scoren hoog. Deze gebieden zijn vooral zo rijk omdat hier verschillende biotopen bij elkaar te vinden zijn, zoals open duin, bos, bebouwing en kleinschalige landbouw.

Niet alle hotspots liggen in natuurgebieden. Een kwart van de gebieden is niet beschermd. Zo scoort de binnenstad van Amsterdam het hoogst op diversiteit aan muurplanten.