Branchevereniging ANKO is een groot voorstander van dergelijk beleid. De organisatie praat met meer dan vijftig andere gemeenten over een strenger beleid om de vestiging van nieuwe thuiskappers tegen te gaan.

Volgens ANKO is sprake van oneerlijke concurrentie. Winkelsalons houden zich aan regels, die kosten en investeringen met zich meebrengen, terwijl thuissalons er niet of onvoldoende aan voldoen en er ook nauwelijks op worden gecontroleerd. Ondertussen verdwijnen er kapsalons uit winkelcentra, waardoor stageplekken onder druk komen te staan, evenals de sociale cohesie in die winkelcentra, stelt de branchevereniging.