Lichtuitstoot

Zij tekenden in najaar 2016 al een intentieverklaring om meer duisternis te brengen in het Waddengebied. Lichtuitstoot heeft veel negatieve effecten. Voor bepaalde dieren kan het daardoor bijvoorbeeld lastig zijn om voedsel te zoeken.

Afgesproken is nu onder meer dat verlichting gaat verdwijnen, wordt vervangen of gereduceerd. De gemeente Hollands Kroon (Noord-Holland) zal bijvoorbeeld tot 2024 in totaal 1355 verouderde lichtarmaturen vervangen. Een aantal plannen is al uitgevoerd. Op de Afsluitdijk heeft Rijkswaterstaat de lichtuitstoot al aangepakt.

De afgesproken maatregelen zijn ,,een belangrijke stap en van grote betekenis voor het versterken van de duisternis in en rond onze unieke Unesco Werelderfgoed Waddenzee”, aldus projectleider Titian Oterdoom van het Programma naar een Rijke Waddenzee.