Omdat veel voortuinen worden gebruikt als parkeerplaats. De bedoeling is om bewoners die hun tegels vervangen door planten een korting te geven op de rioolbelasting, om zo de stad bestendiger te maken tegen klimaatverandering. 

Ambities

De gemeente Maastricht heeft daarnaast veel ambitieuze plannen:

  • De gemeente wil per jaar tweeduizend huizen aardgasvrij maken, door middel van het aanleggen van warmtenetten. 
  • Daarnaast heeft de gemeente het plan om twee grote zonneweides aan te leggen. En is de gemeente van plan om in 2019 een milieuzone in te stellen en krijgt Maastricht elektrische stadsbussen. 
  • In 2030 moet de stad bovendien helemaal afvalloos zijn. Dat betekent dat al het afval als grondstof dient voor nieuwe producten.