Een jaar geleden kregen zware vrachtvliegtuigen toestemming om de volledige baan van 2750 meter te gebruiken. Maar de provincie Limburg haalt daar weer 250 meter vanaf, net als voor oktober 2017.

Geluidsoverlast

Dat betekent dat zware en lawaaiige vrachtvliegtuigen na 31 maart 2019 niet meer terechtkunnen op MAA. Aan een baan van 2500 meter hebben die niet genoeg. De provincie Limburg komt met de maatregel onder meer tegemoet aan klachten over geluidsoverlast van omwonenden.

Luchtvaartbesluit

De provincie heeft een eerder aangevraagd Luchtvaartbesluit voor uitbreiding van de baan weer ingetrokken. Dat werd het afgelopen jaar alvast gedoogd in afwachting van het definitieve besluit. Maar de aanvraag wordt nu dus ingetrokken en overgedaan. De provincie erkent dat een aantal vrachtbedrijven en de exploitant van MAA zich nu mogelijk zullen gaan beraden over hun positie op de luchthaven.