Voorlopig mogen er geen stoffen meer worden aangevoerd en de op het terrein opgeslagen stoffen mogen ook niet meer worden afgevoerd en de bio-vergistingsinstallatie is stilgelegd. Zie ook ons eerdere nieuwsbericht: Onderzoek naar mestfraude Limburg

Politieonderzoek

Vorige week heeft het politieonderzoek plaatsgevonden, waarbij naar voren kwam dat bij een bio-vergistingsinstallatie sinds 2013 vermoedelijk drie keer zoveel afval en dierlijke mest verwerkt dan is toegestaan volgens de vergunning.  Ook werd er geconstateerd dat de verwerkingsprocessen binnen het bedrijf niet transparant genoeg zijn. 

Risico’s

Er is onvoldoende zicht op welke stoffen op welke manier zijn verwerkt en zijn doorverkocht. Het vermoeden is dat de afvalstoffen verkocht worden als ‘mest’ of ‘bodemverbeteraar’. Maar deze producten kunnen chemicaliën of ziekten bevatten die niet op land terecht zouden mogen komen.