Dat blijkt uit een internationale studie, zoals toegelicht door de Vlaamse minister Ben Weijts (Mobiliteit) op de radio. De Vlaamse regering gaat nu overleggen met onder meer Nederland om tot een akkoord te komen over deze zogenoemde ‘Derde Weg’, melden Belgische media. Rijden via Venlo scheelt volgens dit rapport de helft aan kosten in vergelijking met andere tracés.

Nadat eerder maandag staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) stelde dat ook in dit nieuwe plan de kosten zes keer hoger zijn dan de verwachte baten, verwerpt Limburg de plannen om dezelfde reden. Het Samenwerkingsverband IJzeren Rijn Midden-Limburg en de provincie Limburg vinden verder dat het nu voorgestelde tracé een flinke impact heeft op leefbaarheid en natuur. Bovendien heeft Limburg er alleen maar nadeel van.

Lasten voor inwoners

,,Ons standpunt ten aanzien van de IJzeren Rijn is al jaren helder: Als regio zitten we niet te wachten op doorgaande goederentreinen door onze kernen; onze inwoners ondervinden alleen de lasten”, zei de Roermondse wethouder Raja Fick, voorzitter van het samenwerkingsverband. ,,Zo’n grote investering voor alleen maar doorgaande treinen door de stad is voor Venlo een no-go”, reageerde de Venlose wethouder Jos Teeuwen.

Vlaanderen dringt er al lange tijd op aan dat er nieuw leven wordt ingeblazen in het traject, maar Nederland heeft daar problemen mee omdat de oorspronkelijke negentiende-eeuwse route door kwetsbare natuurgebieden loopt.