Veel mensen dumpen frituurvet, verfresten en hondenpoepzakjes in de straatputten. Door de vervuiling van de straatputten kan het regenwater niet goed afgevoerd worden. DIt levert onnodig hoge herstelkosten en vervuild water op. De helft van de straatputten is inmiddels niet meer aangesloten op de zuiveringsinstallatie, waardoor het afval rechtstreeks in de beek terecht komt.

Samenwerkingsverband

De campagne is een initiatief van Waterpanels Limburg, het samenwerkingsverband van 33 Limburgse gemeenten, Waterschapsbedrijf Limburg, Waterschap Limburg, Waterleidingmaatschappij Limburg en de Provincie Limburg.