Leeuwarden mag dan Culturele Hoofdstad van Europa zijn geworden (overigens met het Maltese Valletta), heel Friesland werkt mee. De provincie zal dit jaar 250 culturele evenementen herbergen, opgezet vanuit zestig professionele initiatieven. Aanvullend haken links en rechts honderden amateurs in.

Het thema is ‘iepen mienskip’ (Fries voor ‘saamhorige, open samenleving’) en centraal staat de vraag hoe die mienskip moet omgaan met de veranderende wereld, natuur en maatschappij. Zo is de voorstelling Kening fan’e Greide (Koning van het grasland) gemaakt, die gaat over de grutto die in ons landschap niet goed meer aan eten kan komen en dat elders zoekt, met alle gevolgen van dien. Lost in the Greenhouse is ook zo’n eigentijdse voorstelling, over Friese en Poolse arbeiders die samen werken in de kassen bij Sexbierum.

Intussen is er ook ruimte voor echt spektakel, bijvoorbeeld dankzij het Franse straattheatergezelschap Royal de Luxe, dat met vijftien meter hoge reuzen naar LF2018 afreist. En regisseur en theatermaker Jos Thie komt met honderd paarden; de dieren vervullen de hoofdrol in zijn voorstelling Stormruiter.

De organisatie van LF2018 verwacht dat de Culturele Hoofdstad vier miljoen bezoeken aan Friesland gaat opleveren en anderhalf miljoen meer overnachtingen dan normaal. Het evenement kost zeker 72 miljoen euro, opgebracht door overheden, Europese Unie, sponsors en schenkers. De kaartverkoop moet de rest doen.