Ook zijn resten gevonden in de urine van omwonenden, bij volwassenen en bij kinderen. Dat meldt gezondheidsinstituut RIVM.

Volgens het instituut waren de gehalten van gemeten middelen in de lucht en urine niet hoger dan de risicogrenzen. De bestrijdingsmiddelen zijn niet alleen aangetroffen bij mensen die vlak naast de bollenvelden wonen. Ook bij mensen die ,,op grotere afstand” ervan wonen, zijn de middelen aangetroffen.

Volgens het RIVM is meer onderzoek nodig naar het risico van alle bestrijdingsmiddelen voor omwonenden.