Het schap heeft dinsdag ook het verbod op het gebruik van water uit beken en rivieren opgeheven. Dat is nu alleen nog verboden in het werkgebied van het Brabantse waterschap Aa en Maas.

Dat de sproeiverboden van Rijn en IJssel zijn beëindigd, betekent volgens bestuurder Peter Schrijver niet dat de grondwaterstand overal is hersteld. ,,Met name in hoger gelegen gebieden staat het grondwater nog decimeters te laag, maar in de gebieden waar beregend moet worden kan het voorlopig weer.” Als er in het voorjaar weinig regen valt, keren de verboden weer terug.

Schappen hebben van de extreme droogte geleerd dat het nodig is om in de winter waterbuffers zoveel mogelijk aan te vullen. Rijn en IJssel deelde afsluiters voor sloten uit aan boeren, zodat regenwater in de sloten bleef staan. Stuwen hebben de hele winter in zomerstand gestaan. Limburg vraagt boeren om later te starten met bemesten. ,,Het blijft nodig om zuinig te zijn met water”, aldus Schrijver.