Die moet voor zijn eigen vervuiling betalen om verduurzaming te stimuleren. Met deze stelling is 80 procent van de ondervraagden het eens in een peiling die I&O Research heeft gehouden in opdracht van Milieudefensie.

Meer investeringen in alternatieven voor de auto, zoals het openbaar vervoer en fietspaden, kan ook rekenen op brede steun: daar is 69 procent van de 1280 ondervraagden het mee eens. Het terugdringen van de veestapel vindt 47 procent een goed plan, 23 procent is hier negatief over. Van de rest is 27 procent neutraal, 3 procent weet het niet.

De overheid moet snel nieuw stikstofbeleid opstellen, omdat de Raad van State heeft bepaald dat de vorige regeling in strijd was met de wet. De zogeheten Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) kwam erop neer dat bouwprojecten die leiden tot meer stikstofuitstoot in de buurt van natuurgebieden, zoals de aanleg van een snelweg, door mochten gaan, mits compenserende maatregelen werden opgesteld. Maar het effect van die maatregelen is vaak helemaal niet vooraf bekend. Daarom heeft de hoogste bestuursrechter besloten dat het anders moet.

De uitspraak heeft ingrijpende gevolgen voor allerlei projecten die leiden tot stikstofuitstoot. Zo kunnen de verbreding van de A12 en de A27 en de bouw van een hele woonwijk in Roermond vooralsnog niet doorgaan, omdat de plannen zijn opgesteld op basis van de vernietigde regelgeving.

Van de ondervraagden vindt 52 procent het “terecht dat de milieuproblemen rondom stikstof worden aangepakt, ook als dit betekent dat sommige bouwprojecten opnieuw beoordeeld moeten worden of niet door kunnen gaan”.

Overigens was slechts een op de drie respondenten bekend met de PAS, 28 procent wist wel dat er een stikstofbeleid bestond, maar niet wat het inhoudt. En 40 procent was er helemaal niet mee bekend.