Daardoor loopt de biodiversiteit gevaar en wordt waterzuivering steeds moeilijker en duurder.

De zorgen liggen volgens de organisatie vooral bij de vele sloten, beken, grachten en kleine plassen, samen goed voor een derde van al het water in Nederland. Zij vallen buiten de huidige rapportages over waterkwaliteit, waardoor vervuiling daar ongeremd kan blijven plaatsvinden.

,,We zijn geschrokken van de resultaten. Slechts een procent van het water dat wordt gemeten, voldoet aan de waterkwaliteitsrichtlijnen. De vervuiling maakt het steeds moeilijker en duurder om ons water te zuiveren. Ook staat de natuur hierdoor steeds verder onder druk. Ingrijpen is nodig om verlies van biodiversiteit te vermijden en hoge kosten en zelfs boetes te vermijden,” aldus Rob van Tilburg van Natuur & Milieu.

Een groot deel van de vervuiling komt volgens Natuur & Milieu door mest en bestrijdingsmiddelen, dat in het water belandt. Dat gebeurt in de kleinere watertjes waar de kwaliteit niet wordt gemeten en er ook nauwelijks wordt gemonitord.