Dat is minder dan zou moeten volgens de Urgenda-toets. Nederlandse rechters hebben het kabinet tot twee keer toe bevolen de Nederlandse broeikasgasemissies in 2020 met minstens 25 procent te reduceren ten opzichte van het ijkjaar 1990. In 2017 voorzag het PBL nog dat de CO2-reductie in 2020 zou uitkomen op 23 procent. Op basis van die raming heeft het kabinet steeds volgehouden dat het doel van 25 procent binnen bereik was. Tussen 2017 en 2020 zouden er immers veel wind- en zonneparken bij komen. Het economisch hoogtij gooit roet in het eten