Ze wil hierover ook afspraken gaan maken werkgevers. De staatssecretaris wil bijvoorbeeld kijken hoe fiscale regelingen kunnen worden ingezet om het fietsgebruik in het woon-werkverkeer te stimuleren.

In het regeerakkoord is 100 miljoen euro vrijgemaakt voor fietsroutes en stallingen bij stations. Van Veldhoven wil het geld inzetten op projecten die snel realiseerbaar zijn.

Ze wil ,,dat de regio stevig bijdraagt aan de fietsstimulering”. De bewindsvrouw wil maximaal 40 procent van de projectkosten voor haar rekening nemen. Ze verwacht dat in totaal 250 miljoen in de fiets wordt geïnvesteerd.