De website wordt aangevuld en actueel gehouden door de provincie Noord-Brabant en de Brabantse waterschappen.

Beleid

De informatie is gebaseerd op meetgegevens van de provincie, waterschappen en andere organisaties. Deze informatie wordt gebruikt voor de provincie en waterschappen om hun beleid te maken en te evalueren. 

De website bevat nu de meetgegevens over natuur, water en milieu. Op termijn zullen ook meetgegevens over andere beleidsthema’s, zoals agrofood, worden toegevoegd.